Atesa la situació de pandèmia provocada per la Covid-19, l’accés a la grada durant els entrenaments està totalment prohibit.

Pel que fa a poder veure els partits, en aquests moments, (s’anirà modificant en funció de les autoritats sanitàries), es pot fer amb una sèrie de restriccions. Tothom que entri al poliesportiu per veure un partit de volei, haurà de portar la mascareta en tot moment i caldrà que estigui identificat per tal de garantir la traçabilitat.

Els equips visitants, podran portar un màxim de 15 acompanyants, que s’hauran d’identificar abans d’entrar.

Els equips locals podran disposar d’un màxim de 2 acompanyants per esportista, també prèviament identificats.

Normativa accés de públic als partits del CV Mataró al poliesportiu Euskadi

10 minuts abans de l’hora d’inici del partit, es permetrà accedir a les grades a un nombre determinat d’acompanyants per equip, sempre que es garanteixin les següents condicions:

  1. Totes les persones hauran d’inscriure’s a un llistat per tal de garantir la traçabilitat en cas d’un possible positiu.
  2. A cada grup (local o visitant) hi haurà un responsable que controlarà la inscripció i el nombre de persones amb accés.
  3. No es podrà sortir de la instal·lació, en cas de fer-ho no es permetrà la reentrada.
  4. Seure a les cadires de la grada indicades, respectant sempre la distància i els espais de seguretat. Només poden seure juntes les persones de la mateixa unitat familiar.
  5. La mascareta és obligatòria en tot moment.
  6. No es perrmetrà està dret i moure’s lliurament per la grada.
  7. En tot moment caldrà acceptar i seguir les possibles indicacions del personal de la instal·lació i dels responsables covid del CV Mataró.

Cal portar  el següent document i lliurar-lo al responsable de l’equip local.

Traçabilitat CVM Euskadi