Inscripcions

Ja us podeu descarregar el document d’inscripció (dues pàgines) per la temporada 21/22.

Full inscripció CVM 2021/2022

Atesa la situació i les restriccions per la Covid19, serà imprescindible formalitzar la inscripció i lliurar-la conjuntament amb el document de la Declaració Responsable (majors / menors d’edat) per poder accedir als entrenaments.

En cap cas es podrà participar en un entrenament sense haver presentat prèviament la declaració responsable signada (pels pares o tutors en cas dels menors).

Declaració Responsable (menors d’edat)

Declaració Responsable (adults)